פרק נה
[א] למנצח בנגינת משכיל לדוד: פ
[ב] האזינה אלהים תפלתי ואל־תתעלם מתחנתי:
[ג] הקשיבה לי וענני אריד בשיחי ואהימה:
[ד] מקול אויב מפני עקת רשע כי־ימיטו עלי און ובאף ישטמוני:
[ה] לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי:
[ו] יראה ורעד יבא בי ותכסני פלצות:
[ז] ואמר מי־יתן־לי אבר כיונה אעופה ואשכנה:
[ח] הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה:
[ט] אחישה מפלט לי מרוח סעה מסער:
[י] בלע אדני פלג לשונם כי־ראיתי חמס וריב בעיר:
[יא] יומם ולילה יסובבה על־חומתיה ואון ועמל בקרבה:
[יב] הוות בקרבה ולא־ימיש מרחבה תך ומרמה:
[יג] כי לא־אויב יחרפני ואשא לא־משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו:
[יד] ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי:
[טו] אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש:
[טז] ישימות׀ ישי מות׀ עלימו ירדו שאול חיים כי־רעות במגורם בקרבם:
[יז] אני אל־אלהים אקרא ויהוה יושיעני:
[יח] ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי:
[יט] פדה בשלום נפשי מקרב־לי כי־ברבים היו עמדי:
[כ] ישמע ׀ אל׀ ויענם וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים:
[כא] שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו:
[כב] חלקו׀ מחמאת פיו וקרב־לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות:
[כג] השלך על־יהוה׀ יהבך והוא יכלכלך לא־יתן לעולם מוט לצדיק:
[כד] ואתה אלהים׀ תורדם ׀ לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא־יחצו ימיהם ואני אבטח־בך: פ