פרק נו
[א] למנצח׀ על־יונת אלם רחקים ס לדוד מכתם באחז אותו פלשתים בגת:

[ב] חנני אלהים כי־שאפני אנוש כל־היום לחם ילחצני:
[ג] שאפו שוררי כל־היום כי־רבים לחמים לי מרום:
[ד] יום אירא אני אליך אבטח:
[ה] באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה־יעשה בשר לי:
[ו] כל־היום דברי יעצבו עלי כל־מחשבתם לרע:
[ז] יגורו׀ יצפינו יצפונו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי:
[ח] על־און פלט־למו באף עמים׀ הורד אלהים:
[ט] נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך:
[י] אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה־ידעתי כי־אלהים לי:
[יא] באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר:
[יב] באלהים בטחתי לא אירא מה־יעשה אדם לי:
[יג] עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך:
[יד] כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים: פ