פרק סג
[א] מזמור לדוד ס בהיותו במדבר יהודה:

[ב] אלהים׀ אלי אתה אשחרך צמאה לך׀ נפשי כמה לך בשרי בארץ־ציה ועיף בלי־מים:
[ג] כן בקדש חזיתך לראות עזך וכבודך:
[ד] כי־טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך:
[ה] כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי:
[ו] כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל־פי:
[ז] אם־זכרתיך על־יצועי באשמרות אהגה־בך:
[ח] כי־היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן:
[ט] דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך:
[י] והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ:
[יא] יגירהו על־ידי־חרב מנת שעלים יהיו:
[יב] והמלך ישמח באלהים יתהלל כל־הנשבע בו כי יסכר פי דוברי־שקר: פ