פרק עו
[א] למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר: פ
[ב] נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו:
[ג] ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון:
[ד] שמה שבר רשפי־קשת מגן וחרב ומלחמה סלה:
[ה] נאור אתה אדיר מהררי־טרף:
[ו] אשתוללו׀ אבירי לב נמו שנתם ולא־מצאו כל־אנשי־חיל ידיהם:
[ז] מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס:
[ח] אתה׀ נורא אתה ומי־יעמד לפניך מאז אפך:
[ט] משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה:
[י] בקום־למשפט אלהים להושיע כל־ענוי־ארץ סלה:
[יא] כי־חמת אדם תודך שארית חמת תחגר:
[יב] נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כל־סביביו יבילו שי למורא:
[יג] יבצר רוח נגידים נורא למלכי־ארץ: פ