פרק עז
[א] למנצח על־ידיתון ידותון לאסף מזמור: פ
[ב] קולי אל־אלהים ואצעקה קולי אל־אלהים והאזין אלי:
[ג] ביום צרתי אדני דרשתי ידי׀ לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי:
[ד] אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה׀ ותתעטף רוחי סלה:
[ה] אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר:
[ו] חשבתי ימים מקדם שנות עולמים:
[ז] אזכרה נגינתי בלילה עם־לבבי אשיחה ויחפש רוחי:
[ח] הלעולמים יזנח ׀ אדני ולא־יסיף לרצות עוד:
[ט] האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר:
[י] השכח חנות אל אם־קפץ באף רחמיו סלה:
[יא] ואמר חלותי היא שנות ימין עליון:
[יב] אזכיר אזכור מעללי־יה כי־אזכרה מקדם פלאך:
[יג] והגיתי בכל־פעלך ובעלילותיך אשיחה:
[יד] אלהים בקדש דרכך מי־אל גדול כאלהים:
[טו] אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך:
[טז] גאלת בזרוע עמך בני־יעקב ויוסף סלה:
[יז] ראוך מים׀ אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות:
[יח] זרמו מים׀ עבות קול נתנו שחקים אף־חצציך יתהלכו:
[יט] קול רעמך׀ בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ:
[כ] בים דרכך ושביליך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נדעו:
[כא] נחית כצאן עמך ביד־משה ואהרן: פ