פרק ח
[א] למנצח על־הגתית ס מזמור לדוד:

[ב] יהוה אדנינו מה־אדיר שמך בכל־הארץ אשר תנה הודך על־השמים:
[ג] מפי עוללים׀ וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם:
[ד] כי־אראה שמיך מעשה אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה:
[ה] מה־אנוש כי־תזכרנו ובן־אדם כי תפקדנו:
[ו] ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו:
[ז] תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת־רגליו:
[ח] צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי:
[ט] צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים:
[י] יהוה אדנינו מה־אדיר שמך בכל־הארץ: פ