פרק פב
[א] מזמור לאסף פ
אלהים נצב בעדת־אל בקרב אלהים ישפט:

[ב] עד־מתי תשפטו־עול ופני רשעים תשאו־סלה:
[ג] שפטו־דל ויתום עני ורש הצדיקו:
[ד] פלטו־דל ואביון מיד רשעים הצילו:
[ה] לא ידעו׀ ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל־מוסדי ארץ:
[ו] אני־אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם:
[ז] אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו:
[ח] קומה אלהים שפטה הארץ כי־אתה תנחל בכל־הגוים: פ