פרק פג
[א] שיר מזמור לאסף: פ
[ב] אלהים אל־דמי־לך אל־תחרש ואל־תשקט אל:
[ג] כי־הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש:
[ד] על־עמך יערימו סוד ויתיעצו על־צפוניך:
[ה] אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא־יזכר שם־ישראל עוד:
[ו] כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו:
[ז] אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים:
[ח] גבל ועמון ועמלק פלשת עם־ישבי צור:
[ט] גם־אשור נלוה עמם היו זרוע לבני־לוט סלה:
[י] עשה־להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון:
[יא] נשמדו בעין־דאר היו דמן לאדמה:
[יב] שיתמו נדיבימו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל־נסיכימו:
[יג] אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים:
[יד] אלהי שיתמו כגלגל כקש לפני־רוח:
[טו] כאש תבער־יער וכלהבה תלהט הרים:
[טז] כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם:
[יז] מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה:
[יח] יבשו ויבהלו עדי־עד ויחפרו ויאבדו:
[יט] וידעו כי־אתה שמך יהוה לבדך עליון על־כל־הארץ: פ