פרק פד
[א] למנצח על־הגתית לבני־קרח מזמור: פ
[ב] מה־ידידות משכנותיך יהוה צבאות:
[ג] נכספה וגם־כלתה׀ נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל־חי:
[ד] גם־צפור מצאה בית ודרור׀ קן לה אשר־שתה אפרחיה את־מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי:
[ה] אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה:
[ו] אשרי אדם עוז־לו בך מסלות בלבבם:
[ז] עברי׀ בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם־ברכות יעטה מורה:
[ח] ילכו מחיל אל־חיל יראה אל־אלהים בציון:
[ט] יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה:
[י] מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך:
[יא] כי טוב־יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי־רשע:
[יב] כי שמש׀ ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע־טוב להלכים בתמים:
[יג] יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך: פ