פרק צב
[א] מזמור שיר ליום השבת: פ
[ב] טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון:
[ג] להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות:
[ד] עלי־עשור ועלי־נבל עלי הגיון בכנור:
[ה] כי שמחתני יהוה בפעלך במעשי ידיך ארנן:
[ו] מה־גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבתיך:
[ז] איש־בער לא ידע וכסיל לא־יבין את־זאת:
[ח] בפרח רשעים׀ כמו־עשב ויציצו כל־פעלי און להשמדם עדי־עד:
[ט] ואתה מרום לעלם יהוה:
[י] כי הנה איביך יהוה כי־הנה איביך יאבדו יתפרדו כל־פעלי און:
[יא] ותרם כראים קרני בלתי בשמן רענן:
[יב] ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני:
[יג] צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה:
[יד] שתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו:
[טו] עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו:
[טז] להגיד כי־ישר יהוה צורי ולא־עלתה עולתה בו: פ