פרק צו
[א] שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל־הארץ:
[ב] שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום־ליום ישועתו:
[ג] ספרו בגוים כבודו בכל־העמים נפלאותיו:
[ד] כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על־כל־אלהים:
[ה] כי׀ כל־אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה:
[ו] הוד־והדר לפניו עז ותפארת במקדשו:
[ז] הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז:
[ח] הבו ליהוה כבוד שמו שאו־מנחה ובאו לחצרותיו:
[ט] השתחוו ליהוה בהדרת־קדש חילו מפניו כל־הארץ:
[י] אמרו בגוים׀ יהוה מלך אף־תכון תבל בל־תמוט ידין עמים במישרים:
[יא] ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו:
[יב] יעלז שדי וכל־אשר־בו אז ירננו כל־עצי־יער:
[יג] לפני יהוה׀ כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט־תבל בצדק ועמים באמונתו: פ