פרק ט
[א] חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה:
[ב] טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה:
[ג] שלחה נערתיה תקרא על־גפי מרמי קרת:
[ד] מי־פתי יסר הנה חסר־לב אמרה לו:
[ה] לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי:
[ו] עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה:
[ז] יסר׀ לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו:
[ח] אל־תוכח לץ פן־ישנאך הוכח לחכם ויאהבך:
[ט] תן לחכם ויחכם־עוד הודע לצדיק ויוסף לקח:
[י] תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה:
[יא] כי־בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים:
[יב] אם־חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא:
[יג] אשת כסילות המיה פתיות ובל־ידעה מה:
[יד] וישבה לפתח ביתה על־כסא מרמי קרת:
[טו] לקרא לעברי־דרך המישרים ארחותם:
[טז] מי־פתי יסר הנה וחסר־לב ואמרה לו:
[יז] מים־גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם:
[יח] ולא־ידע כי־רפאים שם בעמקי שאול קראיה: ס