פרק יג
[א] הן־כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה:
[ב] כדעתכם ידעתי גם־אני לא־נפל אנכי מכם:
[ג] אולם אני אל־שדי אדבר והוכח אל־אל אחפץ:
[ד] ואולם אתם טפלי־שקר רפאי אלל כלכם:
[ה] מי־יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה:
[ו] שמעו־נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו:
[ז] הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה:
[ח] הפניו תשאון אם־לאל תריבון:
[ט] הטוב כי־יחקר אתכם אם־כהתל באנוש תהתלו בו:
[י] הוכח יוכיח אתכם אם־בסתר פנים תשאון:
[יא] הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם:
[יב] זכרניכם משלי־אפר לגבי־חמר גביכם:
[יג] החרישו ממני ואדברה־אני ויעבר עלי מה:
[יד] על־מה׀ אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי:
[טו] הן יקטלני לא לו איחל אך־דרכי אל־פניו אוכיח:
[טז] גם־הוא־לי לישועה כי־לא לפניו חנף יבוא:
[יז] שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם:
[יח] הנה־נא ערכתי משפט ידעתי כי־אני אצדק:
[יט] מי־הוא יריב עמדי כי־עתה אחריש ואגוע:
[כ] אך־שתים אל־תעש עמדי אז מפניך לא אסתר:
[כא] כפך מעלי הרחק ואמתך אל־תבעתני:
[כב] וקרא ואנכי אענה או־אדבר והשיבני:
[כג] כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני:
[כד] למה־פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך:
[כה] העלה נדף תערוץ ואת־קש יבש תרדף:
[כו] כי־תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי:
[כז] ותשם בסד׀ רגלי ותשמור כל־ארחותי על־שרשי רגלי תתחקה:
[כח] והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש: