פרק א
[א] שיר השירים אשר לשלמה:
[ב] ישקני מנשיקות פיהו כי־טובים דדיך מיין:
[ג] לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על־כן עלמות אהבוך:
[ד] משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך: פ
[ה] שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה:
[ו] אל־תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו־בי שמני נטרה את־הכרמים כרמי שלי לא נטרתי:
[ז] הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך:
[ח] אם־לא תדעי לך היפה בנשים צאי־לך בעקבי הצאן ורעי את־גדיתיך על משכנות הרעים: פ
[ט] לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי:
[י] נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים:
[יא] תורי זהב נעשה־לך עם נקדות הכסף:
[יב] עד־שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו:
[יג] צרור המר ׀ דודי לי בין שדי ילין:
[יד] אשכל הכפר ׀ דודי לי בכרמי עין גדי: ס
[טו] הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים:
[טז] הנך יפה דודי אף נעים אף־ערשנו רעננה:
[יז] קרות בתינו ארזים רחיטנו רהיטנו ברותים: