פרק ה
[א] באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם־בשמי אכלתי יערי עם־דבשי שתיתי ייני עם־חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים: ס
[ב] אני ישנה ולבי ער קול׀ דודי דופק פתחי־לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא־טל קוצותי רסיסי לילה:
[ג] פשטתי את־כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את־רגלי איככה אטנפם:
[ד] דודי שלח ידו מן־החר ומעי המו עליו:
[ה] קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו־מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול:
[ו] פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני:
[ז] מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את־רדידי מעלי שמרי החמות:
[ח] השבעתי אתכם בנות ירושלם אם־תמצאו את־דודי מה־תגידו לו שחולת אהבה אני:
[ט] מה־דודך מדוד היפה בנשים מה־דודך מדוד שככה השבעתנו:
[י] דודי צח ואדום דגול מרבבה:
[יא] ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב:
[יב] עיניו כיונים על־אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על־מלאת:
[יג] לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר:
[יד] ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים:
[טו] שוקיו עמודי שש מיסדים על־אדני־פז מראהו כלבנון בחור כארזים:
[טז] חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם: