פרק ו
[א] אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך:
[ב] דודי ירד לגנו לערגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים:
[ג] אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים: ס
[ד] יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות:
[ה] הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן־הגלעד:
[ו] שניך כעדר הרחלים שעלו מן־הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם:
[ז] כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך:
[ח] ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר:
[ט] אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה: ס
[י] מי־זאת הנשקפה כמו־שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות: ס
[יא] אל־גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים:
[יב] לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב: