פרק ג
[א] אני הגבר ראה עני בשבט עברתו: ס
[ב] אותי נהג וילך חשך ולא־אור: ס
[ג] אך בי ישב יהפך ידו כל־היום: ס
[ד] בלה בשרי ועורי שבר עצמותי: ס
[ה] בנה עלי ויקף ראש ותלאה: ס
[ו] במחשכים הושיבני כמתי עולם: ס
[ז] גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי: ס
[ח] גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי: ס
[ט] גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה: ס
[י] דב ארב הוא לי אריה ארי במסתרים: ס
[יא] דרכי סורר ויפשחני שמני שמם: ס
[יב] דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ: ס
[יג] הביא בכליתי בני אשפתו: ס
[יד] הייתי שחק לכל־עמי נגינתם כל־היום: ס
[טו] השביעני במרורים הרוני לענה: ס
[טז] ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר: ס
[יז] ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה: ס
[יח] ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה: ס
[יט] זכר־עניי ומרודי לענה וראש: ס
[כ] זכור תזכור ותשיח ותשוח עלי נפשי: ס
[כא] זאת אשיב אל־לבי על־כן אוחיל: ס
[כב] חסדי יהוה כי לא־תמנו כי לא־כלו רחמיו: ס
[כג] חדשים לבקרים רבה אמונתך: ס
[כד] חלקי יהוה אמרה נפשי על־כן אוחיל לו: ס
[כה] טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו: ס
[כו] טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה: ס
[כז] טוב לגבר כי־ישא על בנעוריו: ס
[כח] ישב בדד וידם כי נטל עליו: ס
[כט] יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה: ס
[ל] יתן למכהו לחי ישבע בחרפה: ס
[לא] כי לא יזנח לעולם אדני: ס
[לב] כי אם־הוגה ורחם כרב חסדיו: ס
[לג] כי לא ענה מלבו ויגה בני־איש: ס
[לד] לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ: ס
[לה] להטות משפט־גבר נגד פני עליון: ס
[לו] לעות אדם בריבו אדני לא ראה: ס
[לז] מי זה אמר ותהי אדני לא צוה: ס
[לח] מפי עליון לא תצא הרעות והטוב: ס
[לט] מה־יתאונן אדם חי גבר על־חטאו חטאיו: ס
[מ] נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד־יהוה: ס
[מא] נשא לבבנו אל־כפים אל־אל בשמים: ס
[מב] נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת: ס
[מג] סכותה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת: ס
[מד] סכותה בענן לך מעבור תפלה: ס
[מה] סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים: ס
[מו] פצו עלינו פיהם כל־איבינו: ס
[מז] פחד ופחת היה לנו השאת והשבר: ס
[מח] פלגי־מים תרד עיני על־שבר בת־עמי: ס
[מט] עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות: ס
[נ] עד־ישקיף וירא יהוה משמים: ס
[נא] עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי: ס
[נב] צוד צדוני כצפור איבי חנם: ס
[נג] צמתו בבור חיי וידו־אבן בי: ס
[נד] צפו־מים על־ראשי אמרתי נגזרתי: ס
[נה] קראתי שמך יהוה מבור תחתיות: ס
[נו] קולי שמעת אל־תעלם אזנך לרוחתי לשועתי: ס
[נז] קרבת ביום אקראך אמרת אל־תירא: ס
[נח] רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי: ס
[נט] ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי: ס
[ס] ראיתה כל־נקמתם כל־מחשבתם לי: ס
[סא] שמעת חרפתם יהוה כל־מחשבתם עלי: ס
[סב] שפתי קמי והגיונם עלי כל־היום: ס
[סג] שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם: ס
[סד] תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם: ס
[סה] תתן להם מגנת־לב תאלתך להם: ס
[סו] תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה: פ