פרק י
[א] זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט:
[ב] לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו:
[ג] וגם־בדרך כשהסכל כשסכל הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא:
[ד] אם־רוח המושל תעלה עליך מקומך אל־תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים:
[ה] יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט:
[ו] נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו:
[ז] ראיתי עבדים על־סוסים ושרים הלכים כעבדים על־הארץ:
[ח] חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש:
[ט] מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם:
[י] אם־קהה הברזל והוא לא־פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר הכשר חכמה:
[יא] אם־ישך הנחש בלוא־לחש ואין יתרון לבעל הלשון:
[יב] דברי פי־חכם חן ושפתות כסיל תבלענו:
[יג] תחלת דברי־פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה:
[יד] והסכל ירבה דברים לא־ידע האדם מה־שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו:
[טו] עמל הכסילים תיגענו אשר לא־ידע ללכת אל־עיר:
[טז] אי־לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו:
[יז] אשריך ארץ שמלכך בן־חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי:
[יח] בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית:
[יט] לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את־הכל:
[כ] גם במדעך מלך אל־תקלל ובחדרי משכבך אל־תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את־הקול ובעל הכנפים כנפים יגיד דבר: