פרק ג
[א] ואלה היו בני דויד אשר נולד־לו בחברון הבכור ׀ אמנן לאחינעם היזרעאלית שני דניאל לאביגיל הכרמלית:
[ב] השלשי לאבשלום בן־מעכה בת־תלמי מלך גשור הרביעי אדניה בן־חגית:
[ג] החמישי שפטיה לאביטל הששי יתרעם לעגלה אשתו:
[ד] ששה נולד־לו בחברון וימלך־שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם: ס
[ה] ואלה נולדו־לו בירושלים שמעא ושובב ונתן ושלמה ארבעה לבת־שוע בת־עמיאל:
[ו] ויבחר ואלישמע ואליפלט:
[ז] ונגה ונפג ויפיע:
[ח] ואלישמע ואלידע ואליפלט תשעה:
[ט] כל בני דויד מלבד בני־פילגשים ותמר אחותם: פ
[י] ובן־שלמה רחבעם אביה בנו אסא בנו יהושפט בנו:
[יא] יורם בנו אחזיהו בנו יואש בנו:
[יב] אמציהו בנו עזריה בנו יותם בנו:
[יג] אחז בנו חזקיהו בנו מנשה בנו:
[יד] אמון בנו יאשיהו בנו:
[טו] ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום:
[טז] ובני יהויקים יכניה בנו צדקיה בנו:
[יז] ובני יכניה אסר שאלתיאל בנו:
[יח] ומלכירם ופדיה ושנאצר יקמיה הושמע ונדביה:
[יט] ובני פדיה זרבבל ושמעי ובן־זרבבל משלם וחנניה ושלמית אחותם:
[כ] וחשבה ואהל וברכיה וחסדיה יושב חסד חמש:
[כא] ובן־חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכניה:
[כב] ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה:
[כג] ובן־נעריה אליועיני וחזקיה ועזריקם שלשה: ס
[כד] ובני אליועיני הודיוהו הודויהו ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה: ס