פרק יב
[א] ואלה׀ מלכי הארץ אשר הכו בני־ישראל וירשו את־ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד־הר חרמון וכל־הערבה מזרחה:
[ב] סיחון מלך האמרי היושב בחשבון משל מערוער אשר על־שפת־נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון:
[ג] והערבה עד־ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים־המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה:
[ד] וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי:
[ה] ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל־הבשן עד־גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך־חשבון:
[ו] משה עבד־יהוה ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד־יהוה ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה: ס
[ז] ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד־ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם:
[ח] בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי: פ
[ט] מלך יריחו אחד מלך העי אשר־מצד בית־אל אחד:
[י] מלך ירושלם אחד מלך חברון אחד:
[יא] מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד:
[יב] מלך עגלון אחד מלך גזר אחד:
[יג] מלך דבר אחד מלך גדר אחד:
[יד] מלך חרמה אחד מלך ערד אחד:
[טו] מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד:
[טז] מלך מקדה אחד מלך בית־אל אחד:
[יז] מלך תפוח אחד מלך חפר אחד:
[יח] מלך אפק אחד מלך לשרון אחד:
[יט] מלך מדון אחד מלך חצור אחד:
[כ] מלך שמרון מראון אחד מלך אכשף אחד:
[כא] מלך תענך אחד מלך מגדו אחד:
[כב] מלך קדש אחד מלך־יקנעם לכרמל אחד:
[כג] מלך דור לנפת דור אחד מלך־גוים לגלגל אחד:
[כד] מלך תרצה אחד כל־מלכים שלשים ואחד: פ