פרק יג
[א] ויהושע זקן בא בימים ויאמר יהוה אליו אתה זקנתה באת בימים והארץ נשארה הרבה־מאד לרשתה:
[ב] זאת הארץ הנשארת כל־גלילות הפלשתים וכל־הגשורי:
[ג] מן־השיחור אשר׀ על־פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב חמשת׀ סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים:
[ד] מתימן כל־ארץ הכנעני ומערה אשר לצידנים עד־אפקה עד גבול האמרי:
[ה] והארץ הגבלי וכל־הלבנון מזרח השמש מבעל גד תחת הר־חרמון עד לבוא חמת:
[ו] כל־ישבי ההר מן־הלבנון עד־משרפת מים כל־צידנים אנכי אורישם מפני בני ישראל רק הפלה לישראל בנחלה כאשר צויתיך:
[ז] ועתה חלק את־הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה:
[ח] עמו הראובני והגדי לקחו נחלתם אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה כאשר נתן להם משה עבד יהוה:
[ט] מערוער אשר על־שפת־נחל ארנון והעיר אשר בתוך־הנחל וכל־המישר מידבא עד־דיבון:
[י] וכל ערי סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון עד־גבול בני עמון:
[יא] והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמון וכל־הבשן עד־סלכה:
[יב] כל־ממלכות עוג בבשן אשר־מלך בעשתרות ובאדרעי הוא נשאר מיתר הרפאים ויכם משה וירשם:
[יג] ולא הורישו בני ישראל את־הגשורי ואת־המעכתי וישב גשור ומעכת בקרב ישראל עד היום הזה:
[יד] רק לשבט הלוי לא נתן נחלה אשי יהוה אלהי ישראל הוא נחלתו כאשר דבר־לו: פ
[טו] ויתן משה למטה בני־ראובן למשפחתם:
[טז] ויהי להם הגבול מערוער אשר על־שפת־נחל ארנון והעיר אשר בתוך־הנחל וכל־המישר על־מידבא:
[יז] חשבון וכל־עריה אשר במישר דיבן ובמות בעל ובית בעל מעון:
[יח] ויהצה וקדמת ומפעת:
[יט] וקריתים ושבמה וצרת השחר בהר העמק:
[כ] ובית פעור ואשדות הפסגה ובית הישמות:
[כא] וכל ערי המישר וכל־ממלכות סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון אשר הכה משה אתו׀ ואת־נשיאי מדין את־אוי ואת־רקם ואת־צור ואת־חור ואת־רבע נסיכי סיחון ישבי הארץ:
[כב] ואת־בלעם בן־בעור הקוסם הרגו בני־ישראל בחרב אל־חלליהם:
[כג] ויהי גבול בני ראובן הירדן וגבול זאת נחלת בני־ראובן למשפחותם הערים וחצריהן: פ
[כד] ויתן משה למטה־גד לבני־גד למשפחתם:
[כה] ויהי להם הגבול יעזר וכל־ערי הגלעד וחצי ארץ בני עמון עד־ערוער אשר על־פני רבה:
[כו] ומחשבון עד־רמת המצפה ובטנים וממחנים עד־גבול לדבר:
[כז] ובעמק בית הרם ובית נמרה וסכות וצפון יתר ממלכות סיחון מלך חשבון הירדן וגבל עד־קצה ים־כנרת עבר הירדן מזרחה:
[כח] זאת נחלת בני־גד למשפחתם הערים וחצריהם: ס
[כט] ויתן משה לחצי שבט מנשה ויהי לחצי מטה בני־מנשה למשפחותם:
[ל] ויהי גבולם ממחנים כל־הבשן כל־ממלכות׀ עוג מלך־הבשן וכל־חות יאיר אשר בבשן ששים עיר:
[לא] וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי ערי ממלכות עוג בבשן לבני מכיר בן־מנשה לחצי בני־מכיר למשפחותם:
[לב] אלה אשר־נחל משה בערבות מואב מעבר לירדן יריחו מזרחה: פ
[לג] ולשבט הלוי לא־נתן משה נחלה יהוה אלהי ישראל הוא נחלתם כאשר דבר להם: ס