תנ"ך - ספר בראשית

Book of Genesis

מספר הסדרים: 45

מספר הפרשיות: 91

מספר הפרקים: 50

מספר הפסוקים: 1533

מספר המילים: 20612

מספר האותיות: 78063