תנ"ך - בראשית פרק א פסוק ג - ויאמר אלהים יהי אור ויהי־אור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...