תנ"ך - בראשית פרק א פסוק ד - וירא אלהים את־האור כי־טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...