תנ"ך - ספר בראשית פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים