תנ"ך - בראשית פרק י פסוק ב - בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...