תנ"ך - בראשית פרק י פסוק ה - מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...