תנ"ך - בראשית פרק יא פסוק כ - ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את־שרוג:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...