תנ"ך - בראשית פרק יא פסוק כד - ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את־תרח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...