תנ"ך - ספר בראשית פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים