תנ"ך - ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את־האשה כי־יפה הוא מאד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...