תנ"ך - וינגע ה' ׀ את־פרעה נגעים גדלים ואת־ביתו על־דבר שרי אשת אברם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...