תנ"ך - למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...