תנ"ך - ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...