תנ"ך - בראשית פרק יב פסוק ט - ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...