תנ"ך - בראשית פרק יג פסוק טז - ושמתי את־זרעך כעפר הארץ אשר׀ אם־יוכל איש למנות את־עפר הארץ גם־זרעך ימנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...