תנ"ך - ויאמר אברם אל־לוט אל־נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי־אנשים אחים אנחנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...