תנ"ך - בראשית פרק יד פסוק יט - ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...