תנ"ך - בראשית פרק יד פסוק ב - עשו מלחמה את־ברע מלך סדם ואת־ברשע מלך עמרה שנאב׀ מלך אדמה ושמאבר מלך צביים צבוים ומלך בלע היא־צער:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...