תנ"ך - בראשית פרק יד פסוק כא - ויאמר מלך־סדם אל־אברם תן־לי הנפש והרכש קח־לך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...