תנ"ך - בראשית פרק יד פסוק ד - שתים עשרה שנה עבדו את־כדרלעמר ושלש־עשרה שנה מרדו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...