תנ"ך - בראשית פרק יד פסוק ח - ויצא מלך־סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים צבוים ומלך בלע הוא־צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...