תנ"ך - בראשית פרק טו פסוק ד - והנה דבר־ה' אליו לאמר לא יירשך זה כי־אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...