תנ"ך - בראשית פרק טו פסוק ו - והאמן בה' ויחשבה לו צדקה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...