תנ"ך - ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את־הארץ הזאת לרשתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...