תנ"ך - ויאמר לה מלאך ה' הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי־שמע ה' אל־עניך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...