תנ"ך - ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם־בנו אשר־ילדה הגר ישמעאל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...