תנ"ך - ותאמר שרי אל־אברם הנה־נא עצרני ה' מלדת בא־נא אל־שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...