תנ"ך - וימצאה מלאך ה' על־עין המים במדבר על־העין בדרך שור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...