תנ"ך - ספר בראשית פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים